فروشگاه

کولینرژیک Cholinergic

به همه بخشهای سیستم عصبی که در طول عملکرد خود از استیل کولین استفاده می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید