ژنژیویت

ژنژیویت

ژنژیویت (Gingivitis) یک بیماری غیر مخرب است که باعث التهاب لثه می شود. شایع ترین شکل ژنژیویت و شایع ترین شکل بیماری پریودنتال در پاسخ به بیوفیلم های باکتریایی (که پلاک نیز نامیده می شود) است که به سطوح دندان متصل است و به آن ژنژیویت ناشی از پلاک گفته می شود. بیشتر اشکال ژنژیویت ناشی از پلاک است.

ژنژیویت با بهداشت خوب دهان قابل برگشت است. با این وجود ، بدون درمان ، ژنژیویت می تواند به پریودنتیت تبدیل شود ، که در آن التهاب لثه باعث تخریب بافت و از بین رفتن استخوان در اطراف دندان ها می شود. پریودنتیت در نهایت می تواند منجر به از دست رفتن دندان شود

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

N-methyl-D-aspartate NMDA

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده