ماهیچه کشنده نرم‌کام یا عضله جمع‌کننده پرده کامی Tensor veli palatini muscle

ماهیچه کشنده نرم‌کام یا عضله جمع‌کننده پرده کامی Tensor veli palatini muscle

ماهیچه پهن و باریک و روبان‌مانندی است در سر که کار جمع‌کردن نرم‌کام را برعهده دارد.

ماهیچه کشنده نرم‌ کام به همراه ماهیچه بالابرنده نرم‌ کام عضلاتی هستند که کام و زبان کوچک را بالا برده و صاف می‌کند، در نتیجه گذرگاه نازوفارنکس (مجرای بینی) را مسدود می‌کنند. این مسئله باعث می‌شود مواد غذایی و مایعات وارد حفره بینی نشود. در حین بلع، قسمت آویخته غضروف که زبانک نامیده می‌شود، دهانه حنجره را می‌پوشاند و در نتیجه از ورود غذا و مایعات به نای جلوگیری می‌کند.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

سرخرگ‌های کرونری

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده

کلوئید Colloid

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

آناکورزیس Anachoresis

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده