لنفوپوئیزیس

لنفوپوئیزیس

لنفوپوئیزیس (Lymphopoiesis ) (یا لنفوسیتوپوئیزیس) تولید لنفوسیت ها ، یکی از پنج نوع گلبول سفید (WBC) از سلول‌های بنیادی خون‌ساز هماتوپویتیک است. بیشتر به عنوان خونساز لنفوئیدی شناخته می شود.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

اپسونیزاسیون

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

استخوان گیجگاهی

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

موکوزیت mucositis

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده