فروشگاه

لنفوپوئیزیس

لنفوپوئیزیس (Lymphopoiesis ) (یا لنفوسیتوپوئیزیس) تولید لنفوسیت ها ، یکی از پنج نوع گلبول سفید (WBC) از سلول‌های بنیادی خون‌ساز هماتوپویتیک است. بیشتر به عنوان خونساز لنفوئیدی شناخته می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.