فروشگاه

فرق بین فیستول و سینوس

هر حفره ای که که از یک طرف سرش باز شده و ترشحاتش خالی می شود سینوس نامیده می شود، به عنوان مثال: سینوس بینی، در واقع فقط یک حفره خروجی دارد و آن هم به داخل بینی، یا مثلاً سینوس ناحیه کمر که فقط از یک طرف از یک حفره به سمت بیرون خارج می شود. پس هر حفره ای که دارای یک سوراخ است سینوس می شود. اما اگر این حفره دارای 2 سوراخ باشد، یکی ورودی و یکی خروجی و یا بالعکس ، اسم آن فیستول است. 

دیدگاهتان را بنویسید