سندرم پیررابین

سندرم پیررابین

مشکل عدم رشد فک پایین است که  از بدو تولد می‌تواند نوزاد را دچار مشکل کند و حتما در دو هفته اول پس از تولد باید جراحی فک انجام شود تا زبان به جلو آید و راه تنفس باز شود در غیر این صورت نمی تواند زنده بماند. از هر ۱۰ هزار تولد یک نوزاد به این بیماری مبتلا می‌شود، اکثر این بیماران به دلیل اینکه فک آنها رشد نکرده شکاف کام نرم هم دارند و این مشکل نوعی نقص کرومزمی است و در دختران شیوع بیشتری دارد.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

Micrognathism

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

پریودنتیت Periodontitis

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده