فروشگاه

دریچه سه‌ لختی Tricuspid valve

دریچهٔ سه‌لَختی (به انگلیسی: Tricuspid valve) دریچه‌ای است که بین دهلیز راست و بطن راست قلب قرار گرفته‌است

 

دیدگاهتان را بنویسید