پلن عمودی ، عرضی ، پروفایل

پلن عمودی ، عرضی ، پروفایل

Plan frontal(Coronal): پلن عرضی (پیش پس)

Plan sagital: پلن پروفایل (چپی راستی)

Plan vertical : پلن عمودی (بالایی پایینی ، فوقانی تحتانی)

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

Meta analysis فراتحلیل

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

کاتابولیسم Catabolisme

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

هیدروکسی آپاتیت

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
57
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
47
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
17