فروشگاه

میکروب شناسی پزشکی جاوتز ۲۰۱۹ ویرایش ۲۸

معرفی کتاب میکروبیولوژی پزشکی جاوتز

کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز ۲۰۱۹ (Jawetz Medical Microbiology) یکی از معتبرترین منابع در حیطه علوم میکروب شناسی و بیماری های عفونی است. این کتاب که به طور منظم توسط نویسندگان به روز شده و در اختیار دانشجویان و محققین سراسر جهان قرار می گیرد، در کشور ما نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است و به عنوان منبع اصلی معرفی شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آزمون های مختلف گروه های پزشکی و علوم پایه در نظر گرفته می شود.

با توجه به اهمیت کتاب میکروبیولوژی پزشکی جاوتز، گروه های مختلفی از اساتید و دانشجویان در سال های متمادی در پی آخرین نسخه های این کتاب بوده اند زیرا که این کتاب جایگاه ویژه ای را در بین محققین، استادان و دانشجویان دارد و نه تنها عوامل عفونی بیماری زا و بیماری های آن را توصیف می کند بلکه اصول پایه میکروب شناسی، متابولیسم، فیزیولوژی ژنتیک، ایمنی شناسی، باکتری شناسی، ویروس شناسی، انگل شناسی و قارچ شناسی را مورد بررسی قرار می دهد.

سرفصل های کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز ۲۰۱۹

کتاب میکروبیولوژی جاوتز ویرایش ۲۸ که به رایگان برای دانلود قرار داده شده است در ۷ بخش اصلی و ۴۸ فصل نوشته شده است که بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:

۱- کلیات میکروب شناسی

دانش میکروب شناسی

ساختمان سلول

طبقه بندی باکتری ها

رشد، بقا و مرگ میکروارگانیسم ها

کشت میکروارگانیسم ها

متابولیسم میکروبی

ژنتیک میکروبی ..

۲- کلیات ایمنی شناسی

ایمنی شناسی

۳- باکتری شناسی

بیماری زایی عفونت های باکتریایی

میکروبیوتای طبیعی بدن انسان

باسیل های گرم مثبت تشکیل دهنده اسپور: گونه های باسیلوس و کلستریدیوم.

باسیل های گرم مثبت بدون اسپور هوازی: کورینه باکتریوم، پروپیونی باکتریوم، لیستریا، آریزی پلوتریکس، اکتینومایست ها و پاتوژن های مرتبط

استافیلوکوک ها

استرپتوکوک ها، انتروکوک ها و جنس های مرتبط

باسیل های گرم منفی روده ای (انتروباکتریاسه)

سودوموناس و اسینتوباکتر

ویبریوها، کمپیلوباکتر و هلیکوباکتر

هموفیلوس، بوردتلا، بروسلا و فرانسیسلا

پرسینیا و پاستورلا

نایسریا

عفونت های ایجاد شده توسط باکتری های بی هوازی

لژیونلا، بارتونلا و باکتری های بیماریزای غیرمعمول

مایکوباکتری ها

اسپیروکت ها و سایر میکروارگانیسم های مارپیچی

مایکوپلاسماها و باکتری های دارای نقص دیواره

ریکتزیا و جنس های مرتبط

گونه های کلامیدیا

شیمی درمانی ضد میکروبی

۴- ویروس شناسی

خصوصیات کلی ویروس ها

بیماری زایی و کنترل بیماری های ویروسی

پاروویروس ها

آدنوویروس ها

هرپس ویروس ها

پاکس ویروس ها

ویروس های هپاتیت

پیکورناویروس ها (گروه های انتروویروس ها و رینوویروس ها)

رئوویروس ها، روتاویروس ها و کالیسی ویروس ها

بیماری های ویروسی که توسط بندپایان و جوندگان منتقل می شوند

ارتومیکسوویروس ها (ویروس های آنفلوانزا)

پارامیکسوویروس ها و ویروس سرخجه

کرونا ویروس ها

هاری، عفونت های ویروسی آهسته و بیماری های ناشی از پریون

ویروس های سرطان زا در انسان

ایدز و لنتی ویروس ها

۵- قارچ شناسی

۶- انگل شناسی

۷- میکروب شناسی پزشکی تشخیصی و ارتباط آن با کلینیک

اصول تشخیصی میکروب شناسی پزشکی

موارد بیماری و ارتباط بالینی آنها

لینک دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.