لیپوپلی ساکارید (Lipopolysaccharides (LPS

لیپوپلی ساکارید (Lipopolysaccharides (LPS

مولکول‌های لیپوپلی ساکارید مولکول‌های بزرگی که همچنین با عنوان لیپوگلیکان و اندوتوکسین هم معروفند. این مولکول‌ها در غشای خارجی باکتری‌های گرم منفی یافت می‌شوند که پاسخ‌های ایمنی شدیدی را در حیوانات ایجاد می‌کنند. لیپوپلی ساکارید از سه جز آنتی ژن O، اولیگوساکارید مرکزی و لیپید A تشکیل شده است. زمانی که باکتری توسط سیستم ایمنی لیز می‌شود قطعاتی ازغشای باکتری که حاوی لیپید A هستند وارد گردش خون شده و منجر به بروز التهاب می‌شوند؛لیپید A دارای اسیدچرب بتاهیدروکسی است ک در بدن موجودات یافت نمیگردد ک سبب ایجاد پاسخ ایمنی و التهاب میگردد. مطالعات کیایی نشان می‌دهد التهاب در سیستم عصبی مرکزی می‌تواند منجر به بروز بیماری گوناگونی از جملهبیماری آلزایمر و دیابت میشود.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

آکنه

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

مننژیوما Meningioma

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده